Možnosti bezplatného surfovania na internete počas dovolenky

28.07.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dáva do pozornosti možnosti pripojenia na internet počas dovolenky. Okrem možnosti využívania služieb mobilných operátorov, alebo iných platených služieb, na mnohých atraktívnych dovolenkových miestach doma i v zahraničí existujú aj bezplatné možnosti pripojenia. Informovať sa o takýchto možnostiach je vhodné ešte pred odchodom na dovolenku.
     Pokiaľ sa naši občania rozhodnú stráviť dovolenku na Slovensku a aj počas dovolenky chcú zo svojho prenosného počítača alebo iného prístupového zariadenia posielať elektronickú poštu a vyhľadávať informácie na internete, tak na mnohých turisticky atraktívnych miestach majú možnosť bezplatne sa pripojiť na internet. TÚ SR na svojej stránke http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=66 pravidelne aktualizuje zoznam hotspotov, t.j. miest pokrytých signálom bezdrôtovej siete, prostredníctvom ktorej je možné pripojiť sa bezplatne na internet. Informácie o takýchto možnostiach posielajú úradu prevádzkovatelia týchto hotspotov.
     Podobne aj v zahraničí existujú možnosti bezplatného pripojenia. Mnohé hotely umožňujú svojim hosťom bez ďalšieho poplatku pripojiť sa bezdrôtovo k internetu. Signálom bezdrôtovej siete umožňujúcej bezplatné pripojenia často bývajú aj rôzne verejné miesta, napr. námestia, kaviarne, stanice, pláže... Napr. v Taliansku je na niektorých miestach možné okrem bezplatného pripojenia v hoteli využiť aj bezplatné pripojenie na pláži. Vzhľadom na zákonné ustanovenia je pred pripojením potrebné sa zaregistrovať a získať prístupové meno a heslo.

     Pri pripájaní sa prostredníctvom takýchto bezplatných bezdrôtových sietí je mimoriadne dôležité venovať pozornosť bezpečnosti. Okrem využívania kvalitného bezpečnostného balíka odborníci odporúčajú nevyužívať citlivé služby...