Možnosti pripojenia k internetu za „priaznivú cenu“ je potrebné hľadať dlhšie

18.08.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil užívateľský prieskum „Internet v Slovenskej republike z pohľadu regulátora – IV, ktorého úlohou je podnietiť potencionálnych záujemcov o pripojenie k internetu, k vyššej aktivite pri vyhľadávaní možností pripojenia za cenu, ktorú sú ochotní mesačne platiť. Podľa prieskumu úradu sú možnosti pripojenia v sume do 250 Sk zväčša obmedzené na posielanie a príjem elektronickej pošty s občasným vyhľadaním informácií na internete. Možností pripojenia od 251 do 1000 Sk je nepomerne viac ako možností do 250 Sk. Napr. v Bratislave je možné pripojiť sa bez časového a dátového obmedzenia už za cenu menej ako 400 Sk mesačne. V cene do 1000 Sk vie zabezpečiť pripojenie minimálne 7 poskytovateľov služby. Veľmi podobná je situácia v Košiciach. V cene do 400 Sk mesačne je možné nájsť poskytovateľa aj napr. v Trnave. V Prešove vedia pripojenie do 1000 Sk zabezpečiť minimálne štyria poskytovatelia služby, pričom ceny začínajú pod 500 Sk, atď. Možností pripojenia v cenách začínajúcich od 1000 Sk, resp. tesne pod touto hranicou je pomerne veľa. Konkrétne možnosti záležia od lokality záujemcu o pripojenie.

Je pravdepodobné, že väčšina potencionálnych záujemcov o pripojenie stratí záujem hneď po porovnaní niekoľkých cenníkov najznámejších poskytovateľov služby. Môžeme sa len domnievať, že záujemcovia o pripojenie už ďalej nehľadajú možnosť pripojenia prostredníctvom malého poskytovateľa služby, ktorý im môže pripojenie za požadovanú sumu zabezpečiť.

Podľa výsledkov minuloročného výskumu, ktorý realizovala Agentúra MVK na základe objednávky Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu a IT asociácie Slovenska, pri odpočítaní odpovedí neviem a tých respondentov, ktorých sa otázka netýka, by bolo viac ako polovica respondentov (55,2%) ochotných platiť maximálne 250 Sk mesačne, ďalšia tretina respondentov (32,9%) je ochotných platiť do 500 Sk mesačne, 8,7% respondentov je ochotných platiť maximálne 750 Sk, 2,4% maximálne 1000 Sk a len 0,8% je ochotných zaplatiť mesačne viac ako 1000 Sk za internet.

Možnosti pripojenia v sume do 250 Sk sú obmedzené. Na území takmer celej Slovenskej republiky môžu existujúci zákazníci mobilných operátorov alebo pevného operátora v tejto sume získať možnosť každodenného zaslania a prijatia elektronickej pošty, príp. občasné vyhľadanie potrebných informácií. Ako príklad pripojenia prostredníctvom pevného rádiového prístupu bez obmedzenia objemu prenesených dát a času stráveného na internete uvádzame mesto Sereď, kde je možné (za určitých podmienok) pripojiť sa už od 198 Sk mesačne. Vzhľadom na to, že nie všetci poskytovatelia služby majú zverejnený cenník, alebo majú zverejnenú len základnú ponuku, nevylučujeme možnosť, že podobnú ponuku vedia zabezpečiť aj ďalší poskytovatelia. Poskytovateľom služby môžeme odporučiť, aby v prípade, že vedia zabezpečiť (za určitých podmienok alebo počas akcie) pripojenie v cene do 250 Sk mesačne, aby túto skutočnosť uvádzali aj vo svojej ponuke na webe. Internetové stránky sú často jedinou možnosťou potencionálnych zákazníkov dozvedieť sa o ponuke služieb. V prípade akciových cien je možné, že časť potencionálnych zákazníkov, ktorí sú ochotní zaplatiť do 250 Sk mesačne, bude neskôr (po odskúšaní služby) chcieť prejsť na iný drahší program.

Možností pripojenia od 251 do 1000 Sk je nepomerne viac ako možností do 250 Sk. Okrem dial-up, prístupu GPRS a iných možností s obmedzením času alebo prenesených dát sú vo viacerých lokalitách k dispozícii aj ponuky bez časového a dátového obmedzenia. V cene do 500 Sk je možné pripojiť sa napr. v Banskej Bystrici, Ivanke pri Dunaji, Komárne, Modre, Pezinku, Prešove, Sabinove, Snine a vo Veľkých Kapušanoch. V cene do 600 Sk mesačne napr. v Kolárove, Martine, Nitre, Považskej Bystrici, Starej Turej a Topoľčanoch. V cene do 700 Sk mesačne napr. v Leviciach a Tlmačoch... Nevylučujeme možnosť, že v uvedených lokalitách je možné zabezpečiť pripojenie aj lacnejšie. Okrem uvedených príkladov je možné pripojiť sa v cene do 1000 Sk mesačne minimálne v týchto lokalitách: Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Gbely, Holíč, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Most pri Bratislave, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Skalica, Trenčín, Trenčianska Teplá a Zvolen. Väčšina ponúkaných možností pripojenia je zabezpečená pevným rádiovým prístupom.

Možností pripojenia v cenách začínajúcich od 1000 Sk, resp. tesne pod touto hranicou je pomerne veľa. Konkrétne možnosti závisia od lokality záujemcu. Napr. sú to dátovo neobmedzené možnosti napr. GPRS, širokopásmový prístup prostredníctvom ADSL (vo väčšine veľkých miest) alebo prístup prostredníctvom káblového modemu (v Bratislave).

V Bratislave 18. augusta 2004.