MS vo futbale budú môcť priniesť aj 4 dočasné DVB-T vysielače

11.06.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. štyri povolenia na dočasné prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Vysielače budú môcť byť v prevádzke počas majstrovstiev sveta vo futbale a budú môcť priniesť futbalové zápasy v štandardnej (SD) aj vo vysokej kvalite (HD).
     Vysielač Banská Bystrica – Laskomer má povolenie vysielať na K59 horizontálne, Bratislava – Kamzík na K56 vertikálne, Košice - Heringeš na K44 horizontálne a Poniky na K59 vertikálne. Povolenia sú platné do 13. júla 2010. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3. Max. výkon ERP v nulovej rovine vysielačov: B. Bystrica 10 000 W, Bratislava 2 800 W, Košice 4 000 a Poniky 77,3 W.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktovú kampaň spoločnosti Towercom, a.s.