Na Slovensku začne pilotná prevádzka pozemského digitálneho TV vysielania

28.04.2004, Tlačová správa
V piatok 30.4. 2004 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku a v jednom celoštátnom periodiku tri výzvy na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie. Záujemcovia o poskytovanie tejto služby v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku začnú zasielať svoje žiadosti. Výsledkom konania bude udelenie povolenia najúspešnejšiemu uchádzačovi a následné začatie pilotného digitálneho vysielania.

Obsahom služby bude kombinácia TV programov a iných dátových služieb, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby, ako súčasť pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku budú použité TV kanály: Bratislava K 50, Banská Bystrica a Zvolen K59, Košice a Prešov K 44.

Príprave podmienok na začatie pilotného projektu predchádzali dvojstranné i mnohostranné rokovania s regulátormi okolitých štátov s cieľom skoordinovať (vzájomne odsúhlasiť podmienky využívania) frekvencií pre pilotný projekt pozemského digitálneho televízneho vysielania. Slovenskú republiku zastupoval na rokovaniach TÚ SR.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na realizáciu uvádzacích projektov DVB-T (pozemské digitálne TV vysielanie) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach a začatie skúšobného vysielania v termíne do 30. júna 2004 a vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania DVB-T v roku 2005.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálnejšie využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 28. apríla 2004.