Najčastejšie otázky - digitálne vysielanie

1. Ako sa dozvie televízny divák informácie o prechode z analógového na digitálne TV vysielanie?

Na informovanie verejnosti slúžia: informačná kampaň - Slovensko prechádza na digitálne vysielanie (informácia sa otvára v novom okne), ktorá je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a informačno-produktová kampaň  (informácia sa otvára v novom okne) prevádzkovateľa DVB-T. Informácie sú dostupné aj na bezplatnom čísle 0800 168 500.

2. Kde nájdem technické parametre povolených vysielačov DVB-T?

Okrem vyššie spomenutých možností aj na webe RÚ.

3. Kde je dostupný schválený digitálny plán?

Potrebné informácie sú dostupné na webe RÚ.

4. Ktorý dokumment upravuje podmienky prechodu z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie?

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. apríla 2008 č. O - 17/2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu). Materiál je dostupný na webe TÚ SR

5. Aký je spôsob a aké sú podmienky prideľovania frekvencií pre DVB-T, DVB-T2 a DVB-H?

Spôsob a podmienky, podľa ktorých je možné frekvenčné spektrum využívať rádiovými zariadeniami a elektronickými komunikačnými sieťami ustanovuje príloha k plánu využitia frekvenčného spektra FP/BS - 01 pre úsek 470 - 862 MHz, ktorá je dostupná na webe RÚ. Predpísané tlačivá žiadostí sú dostupné na webe RÚ.