Najlacnejšie produkty mobilných operátorov


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "Regulačný úrad") vykonáva štvrťročné porovnania najlacnejších produktov mobilných operátorov, ktoré spĺňajú kritériá jednotlivých produktových košov (definovaných BEREC-om):

Rok 2023
 • porovnanie najlacnejších produktov za 4.kvartál 2023 (.xlxs, 16kB), (.ods, 10kB) platné k 08.01.2024
 • porovnanie 2. a 3. kvartálu 2023 najlacnejších produktov (.xlxs, 16kB), (.ods, 8kB)
 • porovnanie najlacnejších produktov za 3. kvartál 2023 (.xlxs, 16kB), (.ods, 12kB) platné k 10.10.2023
 • porovnanie najlacnejších produktov za 2. kvartál 2023 (.xlxs, 16kB), (.ods, 12kB) platné k 07.07.2023
 • porovnanie najlacnejších produktov za 1. kvartál 2023 (.xlxs, 16kB), (.ods, 12kB) platné k 05.04.2023​

Rok 2022
 • ​​porovnanie najlacnejších produktov za 4. kvartál 2022 (.xlxs, 16kB), (.ods, 12kB) platné k 07.01.2023​
 • porovnanie najlacnejších produktov za 3. kvartál 2022 (.xlxs, 72 kB), (.ods, 12 kB) platné k 05.10.2022
 • porovnanie najlacnejších produktov za 2. kvartál 2022 (.xlxs, 69,62 kB), (.ods, 8,35 kB) platné k 06.07.2022
 • porovnanie najlacnejších produktov za 1. kvartál 2022  (.xlsx, 13,51 kB) (.ods, 7,39 kB) platné k 07.04.2022

BEREC (Orgán európskych regulátorov elektronických komunikácií) definoval 12 pôvodných produktových košov mobilných služieb, ktoré pozostávajú buď iba z čisto dátových služieb, alebo sú kombináciou dátových a hlasových služieb:
 1. kôš = 0,5 GB dát bez volaní (v roku 2023 vyradený)
 2. kôš = 1 GB dát bez volaní
 3. ​kôš = 2 GB dát bez volaní (v roku 2023 vyradený)
 4. ​kôš = 5 GB dát bez volaní
 5. ​kôš = 20 GB dát bez volaní
 6. ​kôš = 0,5 GB dát plus 30 volaní (50 minút) (v roku 2023 vyradený)
 7. ​kôš = 1 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 8. ​kôš = 2 GB dát plus 100 volaní (188 minút) (v roku 2023 vyradený)
 9. ​kôš = 5 GB dát plus 300 volaní (577 minút) (v roku 2023 vyradený)
 10. ​kôš = 20 GB dát plus 300 volaní (577 minút)
 11. kôš = 5 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 12. kôš = 20 GB dát plus 100 volaní (188 minút) (v roku 2023 vyradený)
   
V októbri 2022 bolie tieto koše predefinované. 6 košov s nižším objemom dát nahradilo 6 nových košov s vyšším objeomom dát:
 1. kôš = 1 GB dát bez volaní (pôvodný kôš 2)
 2. kôš = 5 GB dát bez volaní (pôvodný kôš 4)
 3. kôš = 10 GB dát bez volaní (nový produktový kôš od roku 2023)
 4. kôš = 20 GB dát bez volaní (pôvodný kôš 5)
 5. kôš = 50 GB dát bez volaní (nový produktový kôš od roku 2023)
 6. kôš = 1 GB dát plus 30 volaní (50 minút) (pôvodný kôš 7)
 7. kôš = 5 GB dát plus 30 volaní (50 minút) (pôvodný kôš 11)
 8. kôš = 10 GB dát plus 100 volaní (188 minút) (nový produktový kôš od 2023)
 9. kôš = 20 GB dát plus 30 volaní (50 minút) (nový produktový kôš od roku 2023)
 10. kôš = 20 GB dát plus 300 volaní (577 minút) (pôvodný kôš 10)
 11. kôš = 50 GB dát plus 100 volaní (188 minút) (nový produktový kôš od 2023)
 12. kôš = 50 GB dát plus 300 volaní (577 minút) (nový produktový kôš od 2023)
Regulačný úrad analyzuje cenové ponuky všetkých 4 mobilných operátorov a priraďuje ku každému produktovému košu kombináciu ich najlacnejších ponúk. V medzinárodných porovnaniach sú iba 3 najväčší operátori z každej krajiny. Vždy sa porovnávajú mesačné (resp. 30 dňové) ponuky, preto 4 týždňové ponuky (28 dní) sú v tabuľke alikvotne zvýšené o cenu za 2 dni. 

Medzinárodné porovnania najlacnejších kombinácií produktov spadajúcich do týchto košov vykonáva spoločnosť Empirica a zverejňuje ich Európska komisia. Medzinárodné ceny sú vydelené paritou kúpnej sily jednotlivých štátov, aby sa dali navzájom porovnávať.
Medzinárodné porovnania 27 členských štátov EÚ sú v 3 kategóriách: 
 • ​vo fixných službách patrí Slovensko k prvej štvrtine najlacnejších krajín EÚ (7. miesto 2020 a 5. miesto 2021) 
 • v mobilných službách patríme medzi priemer EÚ (12. miesto 2020 a 16. miesto 2021)
 • v convergentných službách (produktové koše obsahujú súčasne aj fixné aj mobilné služby) patrí Slovensko medzi lepší priemer krajín EÚ (11. miesto 2020 a 11. miesto 2021) 
Medzinárodné porovnanie za rok 2022 vyjde v budúcom roku a bude obsahovať ceny služieb slovenských operátorov z októbra 2022 (teda za 3. kvartál 2022).