Najlacnejšie produkty mobilných operátorov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "Regulačný úrad") vykonáva štvrťročne porovnanie najlacnejších produktov mobilných operátorov, ktoré spĺňajú kritériá jednotlivých produktových košov (definovaných BERECom a uplatnených v štúdiách spoločnosti Empirica). Výsledok poslednej štúdie spoločnosti Empirica za rok 2020 vydanej 13.11.2021 regulačný úrad prezentoval verejnosti správou zo dňa 16.11.2021 tu: https://www.teleoff.gov.sk/ceny-sirokopasmoveho-pristupu-k-internetu-za-rok-2020/


Produktové koše mobilných služieb sú definované buď ako čisto dátové služby alebo kombinácia dátových služieb s hlasovými službami. Je definovaných 12 produktových mobilných košov:
 1. kôš = 0,5 GB dát bez volaní
 2. kôš = 1 GB dát bez volaní
 3. ​kôš = 2 GB dát bez volaní
 4. ​kôš = 5 GB dát bez volaní
 5. ​kôš = 20 GB dát bez volaní
 6. ​kôš = 0,5 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 7. ​kôš = 1 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 8. ​kôš = 2 GB dát plus 100 volaní (188 minút)
 9. ​kôš = 5 GB dát plus 300 volaní (577 minút)
 10. ​kôš = 20 GB dát plus 300 volaní (577 minút)
 11. kôš = 5 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 12. kôš = 20 GB dát plus 100 volaní (188 minút) 

Regulačný úrad analyzuje cenové ponuky každého mobilného operátora a vyberá ku každému produktovému košu jeho najlacnejšiu ponuku. Mesačné ponuky regulačný úrad prepočítava (rovnako ako spoločnosť Empirica) na 30 dní, teda ceny produktov, ktoré platia iba 4 týždne (28 dní) sú v tabuľke alikvotne zvýšené o cenu za 2 dni. Pri každom produktovom koši je zvýraznená ponuka najlacnejšieho mobilného operátora na Slovensku s jeho ponukou.
 • porovnanie najlacnejších produktov za 2. kvartál 2022 (.xlxs, 69,62 kB), (.ods, 8,35 kB) platné k 06.07 2022
 • porovnanie najlacnejších produktov za 1. kvartál 2022  (.xlsx, 13,51 kB) (.ods, 7,39 kB) platné k 07.04.2022