Nájomné zmluvy RÚ - informácie o prenájme nehnuteľností

Identifikácia organizácie:  
Názov organizácie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Sídlo: 828 55 Bratislava, P.O.BOX 40,Továrenská 7
Riaditeľ organizácie (predseda): Ing. Ivan marták
Zriaďovateľ: Zákon č. 402/2013 o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia
Kontakt: Ing. Jana Hopjaková, správca budovy - 02/57881210
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) neuzavrel žiadne nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve štátu v správe RÚ.