Najviac užívateľov má širokopásmový internet od ST

15.11.2012, Tlačová správa

     V krajských mestách Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina mala ku koncu decembra 2011 najviac užívateľov pripojených k internetu pevným širokopásmovým prístupom spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Z týchto krajských miest mali relatívne najväčší výber užívatelia v Nitre a v Žiline, kde im zmluvne zabezpečovalo pevné širokopásmové pripojenie 29 telekomunikačných operátorov. Najviac užívateľov bolo pripojených v Žiline – 21 136 a naopak najmenej v Trenčíne – 12 403. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR).
     V Nitre a v Prešove bolo najviac užívateľov pripojených prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA, t.j. FTTB, FTTH a Cable), naopak v Trnave, v Trenčíne a v Žiline to bolo prostredníctvom DSL (vlastná DSL, prístup k dátovému toku, uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu). Bližšie informácie sú spracované v tabuľke.

Trnava

Trenčín

Nitra

Žilina

Prešov

16 198 užívateľov 12 403 20 927 21 136 21 044
28 operátorov 16 operátorov 29 operátorov 29 operátorov 22 operátorov
Poradie podľa počtu užívateľov Poradie podľa počtu užívateľov Poradie podľa počtu užívateľov Poradie podľa počtu užívateľov Poradie podľa počtu užívateľov
1. ST 1. ST 1. ST 1. ST 1. ST
2. SWAN 2. Orange 2. SATRO 2. UPC 2. CondorNet
3. TRNAVATEL 3. SWAN 3. Orange 3. Orange 3. Slovanet
Najvyužívanejšie technológie Najvyužívanejšie technológie Najvyužívanejšie technológie Najvyužívanejšie technológie Najvyužívanejšie technológie
1. DSL 1. DSL 1. NGA 1. DSL 1. NGA
2. NGA 2. NGA 2. DSL 2. NGA 2. DSL
3. káblový modem 3. káblový modem 3. káblový modem 3. káblový modem 3. WIFI