Najvyšší podiel zmluvného príjmu TV a R dosiahlo satelitné pripojenie

13.02.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) poskytol Európskej komisii údaje o počte účastníckych prípojok k televíznemu (TV) a rozhlasovému (R) vysielaniu k 30.6.2011, z ktorých vyplýva, že najviac účastníkov má TV a R príjem zmluvne zabezpečený prostredníctvom satelitu (DVB-S). Počet účastníkov dosiahol 800 812, čo predstavuje 52% podiel z celkového počtu účastníkov. Druhý najvyšší podiel 38%, 591 680 účastníkov, dosiahlo pripojenie prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS). Z uvedeného počtu aktívnych KDS prípojok bolo 143 489 aktívnych digitálnych (DVB-C) prípojok. IPTV mala 102 990 aktívnych prípojok a MMDS 49 615 aktívnych prípojok.
     Okrem toho malo 331 277 účastníkov mobilných sietí GSM/UMTS, aspoň raz v sledovanom období, aktivovanú službu mobilnej TV prostredníctvom pripojenia na sieť internet. TÚ SR poskytli údaje telekomunikační operátori.

Podiel TV a R príjmu na základe zmluvy