Najvyšší rast tržieb mala spoločnosť Telefónica Slovakia

27.11.2012, Tlačová správa

     Najvyššie tržby z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb za rok 2011 mala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Za rok 2010 mala najvyššie tržby spoločnosť Orange Slovensko, a.s.. Po zlúčení spoločností ST a T-Mobile Slovensko, a.s. vykázala najvyššie tržby za rok 2010 ST. Najvyšší medziročný nárast tržieb zaznamenala Telefónica Slovakia, s.r.o. a najvyšší skok v rebríčku prvej desiatky operátorov zaznamenala spoločnosť GTS Slovakia, a.s. Medziročne narástol počet operátorov pôsobiacich v Slovenskej republike z 1110 na 1148 a poklesol súčet tržieb desiatich najväčších operátorov. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR). Ďalšie poradie operátorov podľa výšky tržieb je spracované v tabuľke.
     Telekomunikační operátori každoročne posielajú TÚ SR vyhlásenie o výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Poradie podľa výšky tržieb za rok 2010
Poradie podľa výšky tržieb za rok 2011
1.
 Orange Slovensko, a.s.
 1.
 Slovak Telekom, a.s.
2.
T-Mobile Slovensko, a.s.
2.
 Orange Slovensko, a.s.
3.
Slovak Telekom, a.s.
3.
 Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.
Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.
 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
5.
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
5.
 GTS Slovakia, a.s.
6.
UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
6.
 UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
7.
Towercom, a.s.
7.
 Towercom, a.s..
8.
GTS Slovakia, a.s.
8.
 SWAN, a.s.
9.
Digi Slovakia, s.r.o.
9.
 Digi Slovakia, s.r.o.
10.
SWAN, a.s.
10.
 Slovanet, a.s.