Národná tabuľka frekvenčného spektra

Národná tabuľka frekvenčného spektra  je základným dokumentom z hľadiska využívania frekvenčného spektra a prideľovania frekvencií v Slovenskej republike. Týka sa frekvencií od 9 kHz do 1000 GHz.

Aktuálne znenie Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.