Návrh zmeny všeobecného povolenia

info
10.01.2024, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 09.01.2024 zverejnil návrh zmeny Všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb na verejnú konzultáciu. Pripomienky je možné podávať do 12.02.2024.
Text navrhovanej zmeny Všeobecného povolenia a informácie o spôsobe pripomienkovania sú dostupné na webovom sídle úradu v časti Konzultačné miesto