Nedostupnosť elektronického zberu dát

1 info
18.09.2023, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje poskytovateľov elektronických komunikácií a služieb, že dňa 19.9.2023 v čase od 7:00 do 16:30 hod. z dôvodu odstávky elektriny nebude dostupný server www.ezd.sk (Elektronický zber dát).
Za porozumenie ďakujeme.