Nespoplatňovanie prenesenia čísla riešime ako vyspelé krajiny

26.06.2014, Tlačová správa

     Bezplatné prenesenie telefónneho čísla pre občanov, pokrývanie diaľnic a rýchlostných ciest signálom mobilných sietí, zdieľanie sietí, sieťová neutralita a ďalšie aktuálne témy regulácie v oblasti elektronických komunikácií boli témami stretnutia predstaviteľov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s pánom Göranom Marbym. Slovensko v poslednom období rieši viaceré otázky regulácie podobne ako vo Švédsku a v ďalších vyspelých krajinách. Pán Göran Marby, predseda predsedníctva Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a generálny riaditeľ švédskej Národnej poštovej a telekomunikačnej agentúry (PTS) navštívil RÚ na základe pozvania predsedu RÚ Vladimíra Kešjara.
     Vo Švédsku a v ďalších vyspelých krajinách operátori nepožadujú od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Predseda BEREC skonštatoval, že operátori sa snažia dohodnúť, vyjsť v ústrety užívateľom služieb aj regulačnému úradu a vyhnúť sa tým regulácii. Na Slovensku sa v poslednom období postupuje podobne, keď bez potreby regulácie z trinástich telefónnych operátorov už len dvaja požadujú poplatok za prenesenie čísla do siete konkurenčného operátora. Celospoločenským očakávaním je, že aj títo operátori v najbližšom období prestanú požadovať tento poplatok. Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Predseda RÚ informoval hosťa, že na základe zhody zainteresovaných sa v súčasnosti kreuje pracovná skupina zložená zo špecialistov RÚ, Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a mobilných operátorov, ktorá bude na expertnej úrovni riešiť najmä odstránenie signálom nepokrytých miest a tým zabezpečenie lepšej dostupnosti hlasových a dátových služieb na diaľničných úsekoch a rýchlostných cestách. Podobne v spolupráci všetkých zainteresovaných takéto veci riešia vo Švédsku aj v ďalších vyspelých krajinách.
     Po návšteve RÚ Görana Marbyho prijal štátny tajomník Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček a čas si našiel aj na krátku prehliadku historického centra Bratislavy.