Nižšia DPH by pomohla telekomunikačnému sektoru

29.05.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) teší snaha znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH). Zníženie zo súčastných 20 % na 19 % však neprinesie razantnejšie zníženie cien a taríf v telekomunikáciách. Naopak zavedením jednotnej DPH stúpne cena za služby vysielania a prenosu rozhlasového a televízneho signálu, kde je DPH vo výške 14 %. Slovensko takto môže prísť o možnosť podporiť rast telekomunikácií a rozvoj internetu.

Podľa akčného plánu eEUROPE+, ktorý sa vykonáva na základe politických záväzkov kandidátskych krajín a je podporovaný službami Európskej komisie, je jedným zo stanovených cieľov lacnejší a rýchlejší prístup k internetu. Prvým krokom k lacnejšiemu prístup k internetu je práve zníženie DPH (momentálne 20 %) na čo najnižšiu možnú úroveň.

V Bratislave 29. mája 2003