Nižšie úhrady môžu zlepšiť dostupnosť služieb a znížiť ceny

17.01.2012, Tlačová správa

     Dňa 17.1.2012 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým plánuje znížiť výšku úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak o 60%. Zníženie úhrad za frekvencie bude pre telekomunikačných operátorov znamenať zníženie nákladov na prevádzku rádiových sietí. Zníženie nákladov u operátorov môže priniesť ďalšie budovanie sietí, zvýšenie dostupnosti služieb a nižšie ceny pre koncových užívateľov. TÚ SR navrhuje účinnosť tohto opatrenia od 1. apríla 2012.
     TÚ SR postupne znižuje úhrady za frekvencie. Prvé zníženie výšky úhrad bolo s účinnosťou od 1.1.2012. Novinkou v aktuálnom návrhu je zavedenie modifikačného koeficientu do výpočtov úhrad. TÚ SR bude v budúcnosti tento koeficient meniť podľa potreby. Predložený návrh nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Podľa nového zákona o elektronických komunikáciách výška jednorazových úhrad neprekračuje výšku nákladov TÚ SR.
     TÚ SR podstatným znížením úhrad s účinnosťou od 1.1.2012 podporuje budovanie rádiových prístupových sietí najmä v málo osídlených oblastiach. Nízke úhrady v málo osídlených oblastiach budú viac motivovať operátorov k pokrývaniu bielych miest. Okrem toho Telekomunikační operátori, ktorí vo výberovom konaní získajú frekvencie pre budovanie nových celoplošných verejných rádiových sietí budú platiť úhradu až po skončení roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom boli frekvencie pridelené. TÚ SR podporuje aj stanice zdravotníckych zariadení, záchranných služieb určených na záchranu ľudského života, hasičských jednotiek a obecnej polície, kde bude úhrada vo výške 50 % celkovej úhrady.

Návrh - Portál právnych predpisov