Nové sadzobníky za používanie frekvencií, identifikačných znakov a čísel

Tlačová správa
01.08.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informuje, že 1.8.2022 vstupujú do platnosti dva všeobecne záväzné právne predpisy úradu. Regulátor tak na základe nich predpisuje úhrady za používanie frekvencií a identifikačných znakov ako aj čísel. Tieto úhrady sú príjmom štátneho rozpočtu.
 
Používatelia frekvencií a identifikačných znakov sa budú riadiť opatrením, ktoré nadobúda účinnosť od 1.8.2022. Ide o Opatrenie úradu z 25.7.2022 č. 4/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak. Pdoniky, ktorým sú pridelené čísla sa budú riadiť Opatrením úradu z 25.7.2022 č. 3/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla.
V opatrení o úhradách za používanie frekvencií  a identifikačných znakov dochádza napríklad k podrobnejšiemu diferencovaniu úhrad za jednotlivé frekvenčné pásma v prípade používania frekvencií pre celoplošné rádiové siete a kampusové siete MFCN, alebo tiež k zmene - zníženiu modifikačného koeficientu „Km“.
Novým prvkom v opatrení o úhradách za pridelené čísla je definovanie ročnej sadzby za používanie čísel pre komunikáciu stroj-stroj a pre marketingovú komunikáciu.