Nové sídlo úradu - začiatok nových vzťahov s verejnosťou

11.04.2002, Tlačová správa
Nové sídlo úradu znamená aj začiatok nových, kvalitnejších vzťahov s verejnosťou. Telekomunikačný úrad SR pri úpravách budovy myslel na odbornú i laickú verejnosť. Úrad dal urobiť bezbariérový prístup a zmenil spôsob podávania tlačív.

Ak chcel občan osobne podať žiadosť v predošlom sídle úradu, musel sa zapísať u strážnej služby, vyviezť sa výťahom na správne poschodie a nájsť podateľňu. Ešte ťažšiu situáciu mali osoby so zníženou pohybovou schopnosťou. Vstup do budovy nebol bezbariérový, bolo potrebné "zdolať schody". V novom sídle nie je potrebné chodiť a hľadať podateľňu, lebo podacie okienko je umiestnené priamo vo vstupnej hale. Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou môžu využiť nájazdovú rampu s nízkym sklonom. Rovnako aj výťah je bezbariérový. Najnovšiou zmenou je, že úradné tlačivá sú voľne k dispozícii vo vstupnej hale úradu a rovnako ako doteraz aj na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk

Zmena sídla úradu dopomôže aj k tomu, že si verejnosť nebude v takej miere spájať úrad s telekomunikačným operátorom. Okrem podobnosti názvu plietol verejnosť aj fakt, že úrad sídlil v rovnakej budove ako operátor.

Telekomunikačný úrad SR zmenil vo februári 2002 svoje sídlo. Úrad už nesídli v priestoroch prenajatých od telekomunikačného operátora, ale vo vlastnej budove na Továrenskej ulici č. 7 v Bratislave. Presná adresa je Telekomunikačný úrad SR, Továrenská č. 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava 16.

TÚ SR v apríli 2001 podal žiadosť na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o pridelenie budovy Slovenskej správy ciest. Dňa 21. mája vydal rezortný minister príkaz č. 37/2001 na bezodplatný prevod budovy správcu majetku štátu na TÚ SR.

Úrad po prevzatí budovu zrekonštruoval.

V Bratislave 11. apríla 2002.