Nové siete pre širokopásmový internet v ďalších okresoch

11.05.2017, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Stará Ľubovňa, Revúca, Lučenec, Levice, Piešťany, Malacky a Považská Bystrica zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Revúca, Lučenec, Levice a Piešťany sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s. Z toho v okresoch Senica, Revúca, Lučenec, Levice a Piešťany nikto iný o frekvencie v týchto okresoch neprejavil záujem, preto uvedené spoločnosti získali frekvencie za vyvolávaciu cenu. V okrese Stará Ľubovňa sú úspešné spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Prvá internetová, s.r.o., v okrese Malacky spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a O2 Slovakia, s.r.o., v okrese Považská Bystrica spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a PEGO Slovakia, s.r.o.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.