Nové Všeobecné povolenie č. 1/2023 účinné od 1.4.2023

1 info
20.03.2023, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje podniky, že dňa 01.04.2023 nadobúda účinnosť Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, ktorým sa určujú podmienky na poskytovanie sietí alebo služieb s výnimkou interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od čísel. Všeobecné povolenie č. 1/2023 je dostupné na /data/files/53181_vseobecne-povolenie-1_2023-rtf-po-oprave-chyby-na-zverejnenie.pdf.