Nový predseda TÚ SR sa v najbližšom období zameria najmä na digitalizáciu TV vysielania

12.02.2009, Tlačová správa

Dňa 12. februára 2009 Ing. Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií uviedol Ing. Ladislava Mikuša do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR). Medzi priority nového predsedu TÚ SR na začiatku jeho šesťročného funkčného obdobia patrí: zrealizovanie výberových konaní na prevádzkovateľa riadneho digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), zrealizovanie diskusie o budúcom využití uvoľnených televíznych frekvencií (tzv. digitálna dividenda) a zrealizovanie cca dvoch desiatok výberových konaní na frekvencie FWA 10 GHz so zámerom podpory rozvoja širokopásmového internetu a ďalších služieb na lokálnej úrovni.
„Mojou hlavnou prioritou je zrealizovanie výberového konania na prevádzkovateľa 1. a 2. multiplexu a prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu“, povedal Ladislav Mikuš po nástupe do funkcie predsedu TÚ SR. „Dôležité je čo najrýchlejšie a bez zbytočných chýb naštartovať proces digitalizácie televízneho vysielania, tak aby Slovenská republika bola schopná splniť svoje medzinárodné záväzky“, vysvetlil nový predseda TÚ SR. Ďalšou dôležitou úlohou bude realizácia verejnej diskusie o využití frekvencií, ktoré sa uvoľnia pri prechode z analógového na digitálne televízne vysielanie (DVB-T). Jednou z možností je využitie pre potreby rozvoja širokopásmového internetu na vidieku. Nie menej dôležitou úlohou bude rozhodnúť o spôsobe výpočtu prepojovacích poplatkov, ktoré si vzájomne účtujú mobilní operátori.
Ing. Ladislav Mikuš bol 11. februára 2009 zvolený NR SR do funkcie predsedu TÚ SR. Návrh na voľbu Ing. Ladislava Mikuša do funkcie predsedu úradu prerokovala a schválila vláda SR 28. januára 2009. Doterajší predseda úradu bol z funkcie odvolaný Národnou radou SR uznesením č. 1198 zo 4. decembra 2008.
Nový predseda TÚ SR absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave a štúdium MBA na California State University. Pracoval v rôznych riadiacich pozíciách, napr. bol riaditeľom spoločnosti Ernst & Young CSConsulting, bol viceprezidentom v slovenskej pobočke Citibank, v rokoch 2000 – 2002 zastával pozíciu prezidenta Slovenských telekomunikácií (dnešný Slovak Telekom, a.s.), neskôr bol výkonným riaditeľom v IPR Slovakia. Okrem toho napr. pôsobil vo vedení Zväzu
zamestnávatelov dopravy, pôšt a telekomunikácií a Slovenskej podnikateľskej rady pre rozširovanie (SEBC), bol zvolený za viceprezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a bol poradcom súčasného ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií.