Nový zákon o elektronických komunikáciách

zákon
02.12.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Dňa 1.2.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Jeho znenie je dostupné v Zbierke zákonov.