O frekvencie pre Bratislavu a Košice bol enormný záujem

21.09.2017, Tlačová správa
     O frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz v Bratislave malo záujem šesť a v Košiciach až sedem telekomunikačných operátorov. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Vďaka enormne veľkému záujmu úspešní operátori v elektronickej aukcii ponúkli za frekvencie jednorazovú úhradu, ktorej percentuálne navýšenie vyvolávacej ceny dosiahlo viac ako tisíc percent. Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Úspešným účastníkom elektronických aukcií a frekvencie pre okresy Bratislava a  Košice získala spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., ktorá za frekvencie zaplatila úhradu 209 999, resp. 162 034 EUR. Okrem nej v Bratislave získala frekvencie spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ktorá zaplatila 200 101 EUR a v Košiciach spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o., ktorá zaplatila 179 999 EUR. Títo telekomunikační operátori majú povinnosť zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednom z okresov Bratislava I až V, resp. aspoň v jednom z okresov Košice I až IV a v jednej obci do 3 tisíc obyvateľov v okrese Košice – okolie. Do 36 mesiacov sú operátori povinní zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod v každom okrese Bratislava I až V, resp. Košice I až IV a aspoň v troch obciach do 3 tisíc obyvateľov v okrese Košice – okolie.
     Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024.