O vstup na mobilný trh má záujem viacero spoločností

12.10.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v poslednom období kontaktovalo rôznym spôsobom niekoľko poradenských spoločností, ktoré zastupujú zahraničných záujemcov o vstup na slovenský mobilný trh. Predbežný záujem je nielen o frekvencie v pásmach 800 a 2600 MHz, ale aj o frekvencie vo frekvenčnom pásme 1800 MHz, ktoré môže získať len záujemca, ktorý ešte nemá pridelené tieto frekvencie. O frekvencie v pásmach 800 a 2600 MHz sa okrem nových subjektov zaujímajú aj mobilní operátori, ktorí už pôsobia na Slovensku. Zvýšený záujem vzbudila informácia o zámere TÚ SR rozšíriť elektronickú aukciu o frekvencie v pásmach 900 a 1800 MHz pre dvoch operátorov na obdobie rokov 2021 – 2026.
     K podmienkam elektronickej aukcie prebehne verejná konzultácia, ktorú pripraví TÚ SR v spolupráci s medzinárodne skúseným poradcom. TÚ SR si poradcu obstará vo verejnom obstarávaní. Poradca bude poskytovať odbornú podporu a poradenstvo najmä pri stanovovaní vyvolávacej ceny za pridelenie jednotlivých frekvenčných blokov a pri príprave elektronickej aukcie.
     Poradenské spoločnosti, ktoré zastupujú zahraničných záujemcov sa v poslednom období živo zaujímajú o zámere rozšíriť elektronickú aukciu o frekvencie v pásmach 900 a 1800 MHz pre dvoch operátorov na obdobie rokov 2021 – 2026. Týmto bude zabezpečené, že v roku 2026 budú naraz k dispozícii celé pásma 900 a 1800 MHz, ktoré budú ponúkané v elektronickej aukcii. Podobný postup použil švajčiarsky regulátor BAKOM, ktorý v roku 2011 v elektronickej aukcii vydražil frekvenčné bloky v pásmach 900 a 1800 MHz, s platnosťou od roku 2014 a frekvencie v pásme 2100 MHz s platnosťou od roku 2017.