O vstup na trh majú záujem ďalší operátori

05.08.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v poslednom období kontaktovalo prostredníctvom rôznych poradcov niekoľko záujemcov o vstup na trh elektronických komunikácií. Záujem je najmä o frekvencie v pásmach 800 (tzv. digitálna dividenda) a 2600 MHz, ktoré TÚ SR bude prideľovať vo výberovom konaní. Eminentný záujem o tieto frekvencie a možnosť stať sa štvrtým mobilným operátorom prejavil veľký operátor z Ázie pôsobiaci na troch kontinentoch, ktorého zástupcovia včera navštívili TÚ SR. Tento operátor má záujem o vstup na náš trh a postupne preniknúť do Európy.
     TÚ SR bude prideľovať frekvencie v pásmach 800 a 2600 MHz vo výberovom konaní. Na túto tému TÚ SR uskutočnil verejné konzultácie a nedávno aj odborný seminár. Frekvencie v pásme 2600 MHz využívajú do konca roku 2011 operátori na poskytovanie služby retransmisie nezmenených TV programov (MMDS), frekvencie v pásme 800 MHz boli pôvodne pridelené pre tzv. prechodový multiplex DVB-T. TÚ SR intenzívne pracuje na tom, aby frekvencie v oboch pásmach mohli byť operátormi využívané už v roku 2012.