O zabezpečenie DVB-T v Bratislave majú záujem traja uchádzači

04.02.2005, Tlačová správa
Dňa 3. februára 2005 výberová komisia za účasti žiadateľov otvorila obálky so žiadosťami o pridelenie frekvencie určenej na pilotný projekt pozemského digitálneho vysielania (DVB-T) v Bratislave. Komisia zaprotokolovala obsah žiadostí a stanovila pokračovanie výberového konania na utorok nasledujúci týždeň.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku z 5. novembra 2004 a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku. Na základe výzvy doručili žiadosť o pridelenie frekvencie traja záujemcovia: SATRO s.r.o., Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z. a Telecom Corp., s.r.o.

Poradie uchádzačov určí päťčlenná výberová komisia, ktorú podľa zákona o elektronických komunikáciách menoval predseda TÚ SR. Výberová komisia je zložená zo zástupcov orgánov štátnej správy. Poradie, ktoré určí komisia bude pre úrad záväzné. TÚ SR udelí povolenie najúspešnejšiemu uchádzačovi.

Obsahom služby bude prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov bude tvoriť podstatnú časť (viac ako 50%) všetkých prenášaných informácií.

Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku sú určené TV kanály: Bratislava K 66, Banská Bystrica a Zvolen K59 (Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Košice a Prešov K 44 (Telecom Corp., s.r.o.).

Prvé skúšobné pozemské digitálne televízne vysielanie prebehlo v dňoch 27.9. až 25.10. 1999. Obsahom skúšobného vysielania boli programy STV 1, TV Markíza, VTV a informačný kanál. Cieľom skúšobného vysielania bolo získanie skúseností pre optimálnu voľbu kódovania FFT, ochranného intervalu a typu modulácie. Vysielanie prebehlo z televízneho vysielača Kamzík v Bratislave (K50, vyžiarený výkon 1 kW).

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky pre čo najskoršie začatie pravidelného vysielania DVB-T. Úplný prechod na digitálne TV vysielanie by mal byť dokončený do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

Poznámka pre redakcie:

Výberové konanie na obsah vysielania, t.j. ktoré televízne a rozhlasové stanice budú obsahom digitálneho vysielania, je v kompetencii Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V Bratislave 4. februára 2005.