Obmedzená prevádzka podateľne

podatelna-sk-web
23.08.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že v rámci prechodu na nový systém správy registratúry bude prevádzka podateľne v čase od 26.08.2021 do 02.09.2021 obmedzená. Z tohto dôvodu žiadame verejnosť, aby v uvedenom období obmedzila doručovanie zásielok. Ďakujeme za porozumenie.