Obnovenie poskytovania poštových služieb

pošta
22.04.2020, Tlačová správa
Na základe aktuálneho vývoja poskytovania poštových služieb počas mimoriadnej situácie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dňom 23.04.2020 obnovuje rozsah štandardných otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s., s výnimkou zabezpečenia prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov jednotlivých pôšt v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. V sobotu a v nedeľu môžu byť prevádzky pôšt naďalej uzatvorené.
     V prípade nepredvídaného obmedzenia poskytovania poštových služieb z technických alebo prevádzkových dôvodov je Slovenská pošta, a. s., povinná informovať verejnosť výveskou o predpokladanom čase obmedzenia a oznámiť, ktorá najbližšia pošta je pre verejnosť dostupná.
     Ďalej sa s účinnosťou od 23.04.2020 zabezpečuje doručovanie poštových zásielok v štandardnom režime v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a. s.
     Zásielky vyžadujúce pri prevzatí podpis adresáta odporúča RÚ doručovať na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), vlastným perom, nesmie byť v karanténe a musí sa dodržiavať primeraný odstup medzi doručovateľom a adresátom. Poštový doručovateľ nie je povinný ísť doručovať ku dverám bytu v bytovom dome, kontaktuje adresáta zazvonením na zvonček vo vchode do bytového domu. Poštový doručovateľ nie je povinný zásielku doručiť, ak adresát nie je vybavený ochranným rúškom alebo inými ochrannými prostriedkami (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa).
     Z týchto dôvodov žiada RÚ užívateľov poštových služieb o dodržiavanie stanovených pravidiel a porozumenie a ústretový prístup voči poštovým doručovateľom.
     Pre zásielky podané dňom 01.05.2020 sa obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a. s. V prípade nemožnosti dodania zásielky z dôvodu karanténnych opatrení, je potrebné vrátiť zásielky späť  s označením dôvodu „karanténa“, ak má o tom poskytovateľ univerzálnej služby vedomosť alebo v prípade adresátov v uzatvorených lokalitách z dôvodu karanténnych opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR.
     Naďalej aj po obnovení poskytovania poštových služieb v štandardnom režime je potrebné zabezpečiť prijaté bezpečnostné a hygienické podmienky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, a to tak na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s., ako aj pre poštových doručovateľov.