Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,1 miliardy SMS správ

03.04.2014, Tlačová správa

     Za druhý polrok 2013 Slováci vygenerovali mobilnými telefónmi 4,9 miliardy minút hovorov, z toho 64% skončilo vo vlastnej mobilnej sieti. Percentuálny podiel hovorov do vlastnej mobilnej siete klesá. V predchádzajúcom polroku skončilo vo vlastnej sieti 65% minút hovorov a v druhom polroku 2012 až 69% minút hovorov. Slováci v druhom polroku 2013 rozoslali 1,1 miliardy SMS správ a 20,9 mil. MMS správ. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 167,2 mil. minút hovorov, 43,2 mil. SMS správ a 223,9 tis. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete.
     Celkový počet aktívnych SIM kariet mobilných operátorov používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby, v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, na telemetriu a pod. bol ku koncu uplynulého roka 6 468 329. Z uvedeného počtu bolo na poskytovanie mobilnej telefónnej služby 5 776 224. SIM kariet s uzatvorenou platnou zmluvou (post - paid) bolo 3 930 778 a aktívnych predplatených SIM kariet (pre – paid) bolo 1 845 446.
     Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).