Obyvatelia Slovenska rozoslali 1,5 miliardy SMS správ

27.04.2018, Tlačová správa
     V druhom polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,12 miliárd minút hovorov. Z toho 56% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 37% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli medzinárodné volania a 4% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,5 miliardy SMS správ a 40,7 milióna MMS správ. V slovenských mobilných sieťach boli ukončené 2 miliardy minút hovorov, 723,8 mil. SMS správ a 13,3 mil. MMS správ, ktoré prišli z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V druhom polroku 2017 bolo na Slovensku cca 7,4 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,1 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 3,9 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 2,2 mil. Cca 1,2 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.