Od roku 2015 bude prenesenie čísla bezplatné

10.11.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozitívne hodnotí fakt, že sa všetci telefónni operátori rozhodli vyjsť v ústrety občanom a bez potreby regulácie najneskôr od 1.1.2015 prestávajú spoplatňovať účastníkov za prenesenie čísla. Slovenská republika týmto preukázala vyspelosť svojho trhu a pripojila sa k ďalším vyspelým krajinám Európskej únie, kde si občania bez potreby regulácie môžu preniesť svoje telefónne číslo bezplatne.
     Už v súčasnosti z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja, ale obaja operátori – Slovak Telekom a Orange Slovensko prejavili svoj zákaznícky orientovaný prístup a verejným prísľubom sa zaviazali, že od 1.1.2015 ich prestanú spoplatňovať v mobilných aj v pevných sieťach.
     Nikto zo štyroch mobilných operátorov nespoplatňuje účastníkov za prenesenie čísla do ich siete. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Operátori Orange Slovensko a Slovak Telekom sa verejne zaviazali, že doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zrušia do 1.1.2015.
     RÚ, ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, v minulosti oznámil, že pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby, t.j. reguláciu maloobchodných poplatkov za prenesenie čísla. Zároveň vysvetlil, že paralelne s prípravou regulácie presviedča operátorov, aby si vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Správnosť tohto postupu potvrdili predstavitelia Európskej komisie (EK), s ktorými túto otázku konzultoval predseda RÚ. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. Na začiatku júna RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na internete otvorenú verejnú výzvu telefónnym operátorom na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla. Na začiatku septembra 2014 RÚ predložil návrh rozhodnutia o regulácii cien do konzultácií. Konzultácie návrhu pred vydaním rozhodnutia sú zákonným predpokladom na reguláciu poplatku za prenesenie čísla. Operátori napokon zareagovali na otvorenú verejnú výzvu RÚ a aj bez regulácie sa rozhodli nepožadovať od účastníkov poplatok za prenesenie čísla.