Odbor štátneho dohľadu Bratislava sa presťahoval

27.05.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR), Odbor štátneho dohľadu Bratislava (OŠD Ba) sa presťahoval zo sídla TÚ SR na Továrenskej ulici v Bratislave do mestskej časti Podunajské Biskupice.

Občania môžu svoje podnety na vykonanie kontroly, hlásenia na rušený príjem rozhlasu a televízie, atď. podávať na novej adrese: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Odbor štátneho dohľadu Bratislava, Amurská 61, 821 06 Bratislava 2, tel.: 02/40 20 69 11, fax: 02/45 52 72 18, e-mail: osdba1@stonline.sk.

V Bratislave 27. mája 2004.