Odborný seminár o budúcom využívaní pásma 800 MHz

09.06.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pozýva účastníkov verejnej konzultácie o budúcom využívaní frekvenčného pásma 800 MHz („digitálna dividenda“) a odbornú verejnosť, na nadväzujúci odborný seminár, ktorý sa bude konať 14.6.2011 o 13,00 hod. v zasadačke TÚ SR na 2. poschodí na Továrenskej č. 7, Bratislava. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadačky majú prednosť účastníci verejnej konzultácie, ďalším záujemcom bude umožnená účasť na seminári len do zaplnenia kapacity miestnosti.
     TÚ SR uvažuje o vyhlásení výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 790 – 862 MHz (pásmo 800 MHz). Z uvedeného dôvodu TÚ SR v závere mája 2011 začal 2. kolo verejnej konzultácie o budúcom využívaní pásma 800 MHz. Záujemcovia mohli svoje príspevky vo forme odpovedí na položené otázky elektronicky doručiť TÚ SR do 7.6.2011. TÚ SR už k tejto téme verejnú konzultáciu uskutočnil v marci 2009, následne na ňu v máji 2010 nadviazalo rezortné ministerstvo diskusiou s názvom „Digitálna dividenda v procese konvergencie digitálnych technológií“.