Odcudzený služobný preukaz TÚ SR

29.11.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje verejnosti, že 25.11.2010 bol v Banskej Bystrici odcudzený, spolu s inými osobnými dokladmi, služobný preukaz zamestnanca TÚ SR vystavený na meno Ing. Beata Vilmonová, číslo preukazu: 8006 – 11- 0804. TÚ SR upozorňuje, že preukaz je neplatný a jeho zneužitie alebo pokus o zneužitie je potrebné nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní a TÚ SR.