Odhaľovali rušičky v automobiloch pred aj po celoslovenskej akcii

14.08.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) a Policajný zbor Slovenskej republiky pravidelne odhaľujú nelegálne používanie rušičiek v motorových vozidlách. Napriek konaniu celoslovenskej preventívnej akcie, keď boli cesty plné policajtov a meracích vozidiel TÚ SR, sa našiel dobrodruh, ktorý na diaľnici D1 pri Piešťanoch s rušičkou na palube nákladného motorového vozidla zrejme chcel otestovať pozornosť kontrolných zložiek. Tento „test“ ho napokon prišiel draho. Príslušníci oddelenia mýtnej polície mu na mieste vyrubili zaplatiť nedoplatok mýta a vedú voči nemu správne konanie o uložení pokuty. TÚ SR voči vodičovi vedie správne konanie za porušenie zákona o elektronických komunikáciách.
     Dňa 8.8.2012 sa konala celoslovenská preventívna akcia zameraná na dodržiavanie zákonov na cestách. Ešte počas prípravy, deň pred samotnou akciou, bolo na severnej D1 pri Liptovskom Mikuláši meracím vozidlom TÚ SR zamerané a následne hliadkou mýtnej polície zastavené nákladné motorové vozidlo s rušičkou na palube. Následne deň po spoločnej preventívnej akcii vyrazili TÚ SR a policajti na lokálnu kontrolu do okolia Liptovského Mikuláša. Vodiči sa zrejme spoliehali na to, že po skončení preventívnej akcie budú kontrolné zložky oddychovať. Riskovať sa im napokon neoplatilo. Meracie vozidlo TÚ SR zameralo tri nákladné motorové vozidlá s rušičkou na palube. Príslušníci oddelenia mýtnej polície vodičom podľa zákona o elektronickom výbere mýta na mieste uložili blokovú pokutu, TÚ SR im odobral rušičky a hrozí im pokuta, ktorú TÚ SR ukladá v správnom konaní. Jeden z vodičov mal dve rušičky, obe mu zamestnanci TÚ SR odobrali. Kontroly budú aj naďalej pokračovať.
     TÚ SR, v rámci ochrany pred rušením, v spolupráci s políciou pravidelne odhaľuje nelegálne používanie rušičiek v motorových vozidlách. Kontroly prebiehajú na základe dohody o spolupráci medzi TÚ SR a Ministerstvom vnútra SR. TÚ SR na mieste ukladá okamžité ukončenie prevádzky nepovoleného zariadenia a odoberá rušičky. TÚ SR počas kontroly neskúma dôvod použitia rušičiek, ale pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia zákona. Za takéto porušenie zákona hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 000 eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa až 300 000 eur. Páchatelia sa použitím rušičky, okrem krytia trestnej činnosti, neraz snažia obísť mýtny systém. Polícia za jazdu bez úhrady mýta ukladá podľa zákona o elektronickom výbere mýta pokutu v blokovom konaní vo výške 700 eur.