Odporučia Bratislavu a Slovensko v zahraničí

11.03.2013, Tlačová správa

     „Bratislava je malebné mesto so zaujímavou históriou, jedlá máte chutné, víno lahodné a ľudia sú tu príjemní. Radi sa sem vrátime a budeme Bratislavu a Slovensko odporúčať svojim krajanom“. Takýmito slovami, ako vystrihnutými z katalógu, sa pri odchode lúčili zástupcovia dvadsiatich deviatich európskych národných agentúr a medzinárodných inštitúcií, ktorým Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v spolupráci s partnermi predstavil Bratislavu a Slovensko.
     Zástupcovia európskych národných agentúr a medzinárodných inštitúcií otestovali hotelové služby v Bratislave, ochutnali slovenské a európske jedlá a nápoje. Zaujímali sa o názvy tradičných slovenských jedál a slovenských vín. Turistickí sprievodcovia ich oboznámili s históriou a súčasnosťou Bratislavy a regiónu. Spoznávali zákutia starého mesta, živo sa zaujímali o príbehy, ktoré sa viažu k domom a postavičkám historickej Bratislavy. Prekvapilo ich, ktoré významné európske osobnosti kultúrneho a spoločenského života v minulosti bývali, tvorili a vystupovali v Bratislave. Učarovali im ľudové kroje z Krupiny a slovenská ľudová hudba. Na záver prijali pozvanie do tanca od speváčky v krupinskom ľudovom kroji.
     TÚ SR v minulom týždni organizoval zasadnutie Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT), ktoré sa historicky prvý krát konalo na Slovensku. Na zasadnutí bol zvolený nový podpredseda ECC a boli schválené návrhy znení rozhodnutí ECC, ktoré sa viažu k využívaniu frekvencií a ďalšie významné dokumenty. TÚ SR v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB) a ďalšími partnermi túto príležitosť využil a jeden večer venoval aj zviditeľneniu Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí. Cestu, ubytovanie, stravu a ďalšie služby platili organizácie, ktoré účastníci zastupovali.