Odpredaj vozidla Peugeot Boxer 270 C

TÚ SR boli doručené 3 ponuky. Najvyššia ponuka je vo výške 2010,- eur.

.................................................................................................................

Odpredaj vozidla: Peugeot Boxer 270 C
Rok výroby: 1996
Zdvihový objem motora: 1905
Výkon motora 67,5 / 4000
Počet najazdených km: 112 359
Vozidlo nebolo garážované, jazdené referentsky, značne korodované;
O stave vozidla je vypracovaný znalecký posudok, ktorý je k dispozícii záujemcom k nahliadnutiu;
Vozidlo je predávané s prestavbou na meracie vozidlo (výsuvný stožiar, stôl, skrine, ...)
Ohliadku vozidla je možné dohodnúť na pracovisku v Trnave, Sládkovičova č. 8 po predchádzajúcom potvrdení termínu ohliadky.

Cena podľa znaleckého posudku 1 305,60,- € s DPH.
Vozidlo bude odpredané záujemcovi, ktorý za vozidlo ponúkne najvyššiu cenu, pričom minimálna predajná cena je cena podľa znaleckého posudku.


Ponuky na kúpu vozidla s uvedením kontaktných údajov a ceny s DPH môže záujemca zaslať v zalepenej obálke označenej heslom PEUGEOT na adresu:

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Továrenská 7
828 55 Bratislava 24
v termíne do 20.6.2011; ponuky doručené po tomto termíne nebudú úradom akceptované.
Informácie: 0905 380 600; p. Lacko.