Odpredaj vozidla

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ponúka na predaj jedno vozidlo Peugeot Boxer 270 C, farba tmavomodrá.

E.č. BA XB 252
rok výroby 1995
Počet najazdených km: 115 327
Cena podľa znaleckého posudku: 1 234,-€ (s DPH)
Vozidlo jazdené referentsky; využívané ako špeciálne meracie vozidlo (predávané s upravovanou výbavou)
Vozidlo nebolo garážované,
Vozidlo je korodované, vykazuje poruchy najmä na elektroinštalácii a prednej náprave – porucha bŕzd, porucha riadenia a spojky - celkový stav popísaný v znaleckom posudku.
Vozidlo je možné vidieť na pracovisku: Telekomunikačný úrad SR, odbor štátneho dohľadu – krajské pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta – parkovisko VÚS
po dohode termínu (č. tel. 048 4135001)


Konkrétne vozidlo bude predané záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.

Písomné ponuky s kontaktnými údajmi záujemcu a ponúkanou cenou za vozidlo zasielajte v zalepenej obálke označenej heslom
„PEUGEOT – PONUKA Neotvárať“
na adresu:
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Továrenská 7
828 55 Bratislava 24

Úrad bude akceptovať len tie písomné ponuky, ktoré budú na úrad doručené do 30.7.2010 do 11,00 hod.

Otváranie obálok sa uskutoční 2.8.2010 o 10,00 hod. na adrese:
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Továrenská 7
Bratislava