Operátori budú bezplatne informovať o čerpaní minút a dát

info
01.12.2023, Základné informácie a teórie
Dňa 23.11.2023 bola v Zbierke zákonov publikovaná Vyhláška č. 440/2023 Z.z. o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/440/20240101

Vyhláška ustanovuje, že operátori, ktorí poskytujú internet alebo komunikačnú službu (napr. volania, SMS, dáta) majú upozorniť zákazníka na skutočnosť, že jeho spotreba minút, dát a pod. sa blíži resp. dosiahla stanovený objem.
Prvé upozornenie obdrží zákazník pri dosiahnutí úrovne 80 % celkového objemu služby (minút, dát a pod.) a druhé upozornenie pri úplnom vyčerpaní objemu služby.
Operátor bezplatne upozorní zákazníka na úroveň čerpania spotreby služby napríklad zaslaním SMS, push notifikáciou alebo elektronickou poštou.