Operátori prestávajú spoplatňovať prenesenie čísla aj bez regulácie

14.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozitívne hodnotí fakt, že sa telefónni operátori rozhodli vyjsť v ústrety občanom a bez potreby regulácie prestávajú spoplatňovať účastníkov za prenesenie čísla. Slovenská republika sa týmto môže pripojiť k ďalším vyspelým krajinám Európskej únie, kde si občania bez potreby regulácie môžu preniesť svoje telefónne číslo bezplatne. V súčasnosti z trinástich telefónnych operátorov občanov spoplatnia pri odchode ku konkurencii len dvaja, ale najväčší mobilný operátor – Orange Slovensko sa verejným prísľubom zaviazal, že najneskôr 1.1.2015 ich prestane spoplatňovať v mobilných aj v pevných sieťach. Najväčší poskytovateľ telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete sa podľa otvorenej verejnej výzvy RÚ môže k tomuto kroku zaviazať do konca augusta.
     Nikto zo štyroch mobilných operátorov nespoplatňuje účastníkov za prenesenie čísla do ich siete. Pri prenesení čísla do inej mobilnej siete účastníkov nespoplatňuje ani nespoplatňoval O2 Slovensko. Štvrtý mobilný operátor SWAN v rámci svojho zákaznícky orientovaného prístupu neplánuje poplatky za prenesenie čísla vôbec zaviesť. Orange Slovensko sa verejne zaviazal, že doteraz vyberané poplatky v mobilnej a v pevnej sieti zruší najneskôr do 1.1.2015.
     RÚ, ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, v minulosti oznámil, že pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby, t.j. reguláciu maloobchodných poplatkov za prenesenie čísla. Zároveň vysvetlil, že paralelne s prípravou regulácie presviedča operátorov, aby si vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko v tom čase slovenskí operátori vyžadovali od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. Na začiatku júna RÚ zverejnil vo svojom vestníku a na internete otvorenú verejnú výzvu telefónnym operátorom na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla. Operátori na výzvu zareagovali pozitívne.