Operátori začali vracať nevyužívané účastnícke čísla

28.05.2012, Tlačová správa

     Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Slovak Telekom (ST) vrátili Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) nevyužívané množiny účastníckych čísel. V závere roku 2011 vrátili ŽSR 1,43 milióna geografických účastníckych čísel a 900 tisíc mobilných účastníckych čísel. ST vrátil 82,3 milióna geografických účastníckych čísel. Naplnil sa tak predpoklad, že operátori na základe novej právnej úpravy vrátia časť nevyužívaných čísel. Uvoľnené číselné bloky budú môcť získať noví záujemcovia.
     TÚ SR od 1.1.2012 prideľuje telekomunikačným operátorom tisícové bloky účastníckych čísel na miesto doterajších miliónových blokov. Ďalšou novinkou je, že telekomunikační operátori platia ročnú úhradu za pridelené čísla namiesto používaných čísel. Vyplýva to z nového zákona o elektronických komunikáciách a z nových všeobecne záväzných právnych predpisov. Prideľovanie menších blokov účastníckych čísel a platba za pridelené čísla sú podľa regulačného rámca nástroje na efektívne využívanie číselných zdrojov.
     Nový zákon na rozdiel od pôvodného zákona upravuje povinnosť platiť ročnú opakovanú úhradu za každé pridelené číslo. Podľa pôvodného zákona a nadväzujúceho všeobecne záväzného právneho predpisu sa povinnosť vzťahovala na používané čísla. Pôvodná úprava nenútila telekomunikačných operátorov využívať číselné zdroje efektívne.