Optické siete zaznamenali medziročný rast

14.06.2012, Tlačová správa

     Ku koncu decembra 2011 počet užívateľov širokopásmového internetu pripojených prostredníctvom FTTH a FTTB medziročne narástol spolu o 15%. Počet užívateľov pripojených prostredníctvom FTTH bol 88 323 a prostredníctvom FTTB 124 528. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie bol 238 566.


Vysvetlivky:

     FTTH (fibre to the home) - je riešenie, pri ktorom optické vlákno musí prekročiť hranice objektu účastníka a byť ukončené: vo vnútri objektu, alebo na vonkajšej stene objektu účastníka, alebo nie viac ako 2 metre od vonkajšej steny účastníka, kde sa distribuuje do koncových zariadení. Definícia FTTH vylučuje architektúry, kde je optické vlákno ukončené vo verejnom alebo súkromnom priestore pred dosiahnutím objektu koncového užívateľa. Komunikačná cesta optického vlákna je ukončená v objekte koncového užívateľa za účelom vykonávania komunikácie jedného užívateľa.
     FTTB (fibre to the building) - optika do budovy s vnútornou kabelážou ľubovoľným neoptickým riešením. Optické vlákno dosiahne hranicu budovy, ako napríklad suterén vo viacpodlažnej obytnej jednotke, s koncovou prípojkou pre každé obytné miesto vytvorenou nejakým alternatívnym neoptickým spôsobom (wifi, plc, ethernet,...).