Otestujte si rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia

22.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku doteraz chýbal merací nástroj vydaný nezávislou autoritou, ktorý by používateľovi umožnil komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia a prostredníctvom mapy následné porovnanie nameraných výsledkov s predchádzajúcimi meraniami a výsledkami iných používateľov. To dnes už neplatí. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci so spoločnosťou SPECURE GmbH spustil do pilotnej prevádzky merací systém MobilTest. Merací systém pozostáva z mobilnej aplikácie na testovanie aktuálnej kvality internetového pripojenia a ľahko zapamätateľného webového rozhrania www.meracinternetu.sk, ktoré uľahčuje  vyhodnocovanie a porovnávanie výsledkov meraní zobrazením v PC používateľa.
     MobilTest nemá za úlohu „konkurovať“ komerčným meracím systémom, ktoré obvykle slúžia len na meranie rýchlosti, ale priniesť používateľom pridanú hodnotu. Používateľ meracieho systému MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období. Výsledky meraní budú slúžiť aj odbornej verejnosti a štátnym orgánom. RÚ merací systém využije napr. na vytváranie štatistík a mapovanie kvality internetového pripojenia. 
     MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Merací systém MobilTest umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“. 
     Vývoj meracieho systému začínal v spolupráci nezávislého rakúskeho regulačného úradu RTR so spoločnosťou SPECURE GmbH a opieral sa o odborné znalosti a skúsenosti viacerých regulačných úradov. Uvoľneniu prvej verzie na Slovensku predchádzala testovacia prevádzka. Počas testovacej prevádzky RÚ upravoval MobilTest aj na základe vyjadrení študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a iných používateľov, ktorí systém vyskúšali. Merací systém ešte prejde ďalšími úpravami na základe skúseností z prevádzky. Merací systém nemeria parametre pripojenia vo vnútri siete konkrétneho operátora, ale parametre približujúce sa reálnemu používaniu internetového pripojenia.
     Aj na základe skúseností z okolitých krajín je možné očakávať, že spotrebitelia ocenia vznik tohto meracieho nástroja, a že namerané hodnoty poslúžia k objektívnemu mapovaniu kvality internetového pripojenia na Slovensku. Výsledky meraní nie sú určené na podanie sťažnosti, resp. na reklamáciu kvality a rýchlosti internetového pripojenia. Na základe skúseností zahraničných regulačných úradov je aj napriek tejto skutočnosti možné spočiatku očakávať, že zo strany niektorých operátorov dôjde k snahe spochybňovať merací systém a namerané hodnoty. Na základe zahraničných skúseností je však možné konštatovať, že dostupnosť objektívnych informácií o kvalite internetu vedie v konečnom dôsledku k skvalitňovaniu služieb.