Otvárame verejné diskusie k používaniu frekvencií

antena
09.11.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

OZNAM pre odbornú verejnosť

Regulačný úrad (RÚ) uskutočňuje verejné diskusie s cieľom zistiť záujem o využívanie frekvencií zo strany poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb. Zároveň chceme nastaviť vhodné podmienky pre ich prideľovanie a využívanie.

Verejné diskusie sa týkajú týchto frekvenčných pásiem:

- 174 – 230 MHz (T-DAB)
- 450 MHz
- 1500 MHz
- 3400 – 3800 MHz
- 10150 – 10 650 MHz
- 26 GHz

Súvisiace materiály sú dostupné na konzultačnom mieste webového sídla Regulačného úradu.

Príspevky do jednotlivých diskusií môžete posielať do 26.11.2020. Ďakujeme.