Oznam o zmene otváracích hodín podateľne

clock-1
26.04.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že od 26.04.2021 má upravené otváracie hodiny podateľne v pracovných dňoch od 8:30 do 13:30 h.

Od rovnakého dátumu je povolený výkon skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení. Termín skúšok určí predseda komisie. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí žiadateľa tajomník komisie.