OZNAM

16.01.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky uverejnil 16.1.2012 upravené "Pravidlá upravujúce postup Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a dotknutých osôb v procese konzultácií". Tieto pravidlá platia pre návrhy opatrení, ktoré TÚ SR zverejnil od 16. januára 2012.