Oznámenie o vracaní preplatkov za frekvencie

16.11.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe častých otázok oznamuje telekomunikačným operátorom a ďalším používateľom frekvencií, že v súčasnosti vracia preplatky z úhrad, ktoré v tomto roku zaplatili za frekvencie. S telekomunikačnými operátormi, ktorí platia úhrady za vyšší počet povolení, TÚ SR vykonáva vzájomné odsúhlasenie platieb za celý rok 2012. Ostatným TÚ SR vracia vzniknuté preplatky priamo. Tieto preplatky sú vypočítané za celý rok 2012, t.j. títo už majú vyrovnané úhrady do konca roku 2012. Prvé platby, podľa nového sadzobníka, budú uhrádzať až v roku 2013.
     TÚ SR v roku 2012 dva krát upravoval sadzobník úhrad za právo používať frekvencie. Na základe týchto zmien vznikli u časti telekomunikačných operátorov a ďalších používateľov frekvencií preplatky. Preplatky vznikli u tých, ktorí zaplatili úhrady podľa pôvodného sadzobníka úhrad.