Oznámenie o vrátení prípadných preplatkov

22.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) od začiatku roku 2012 mení individuálne povolenia na používanie frekvencií a upravuje výšku úhrad za právo používať frekvencie. Zmeny si vyžiadal nový zákon o elektronických komunikáciách a nový sadzobník úhrad za právo používať frekvencie a volacie znaky. S účinnosťou od 1.4.2012 TÚ SR v povoleniach opäť aktualizuje úhrady za právo používať frekvencie formou nového výmeru. Držitelia povolení, ktorí už zaplatili ročnú úhradu na rok 2012 podľa pôvodných rozhodnutí, neplatia ďalšie úhrady v tomto roku. TÚ SR im bez predchádzajúceho požiadania vráti ročný preplatok, ktorý vznikol zmenou výšky úhrad. V prípade, že držiteľ povolenia bude mať záujem o individuálne riešenie vrátenia preplatku, môže sa s požiadavkou obrátiť na TÚ SR.