Oznámenie o zámere

 
Prevodca Nadobúdateľ Číslo/a povolenia Frekvencie Dátum doručenia oznámenia úradu Dátum plánovaného prevodu
CS security, s.r.o., Na piesku 6A, 821 05 Bratislava COUPE INVEST, s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava-Staré mesto 1210501060 169,175 / 169,225 MHz    
Dan–Slovakia Agar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder Poľnohospodárske družstvo Kútniky929 01 Kútniky 1910501099 161,34375 / 165,94375    
Kútik Dominik, Za štadiónom 705/5, 976 97 Nemecká KÚTIK DKD s.r.o. 1010511009 448,610 MHz    
MAXI TAXI Peter Kužel, Južná trieda 93, 040 01 Košice Štefan Taššík, Výstavby 2, 040 11 Košice 1810501073 77,34375 / 87,14375 5.5.2020 7.6.2020
Multichannel, spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany (IČO: 46003801) TV Stream s.r.o. 1310741006 2204 – 2300 MHz    
Multichannel, spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra 1310741007 2252 – 2300 MHz, 2080 – 2110 MHz    
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle 140 22, Česká republika, identifikačné číslo: 60193336, zastúpená organizačnou zložkou O2 Business Services Slovakia O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50 087 487 všetky povolenia 3720 – 3760 MHz    
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle 140 22, Česká republika, identifikačné číslo: 60193336, zastúpená organizačnou zložkou O2 Business Services Slovakia O2 Slovakia, s.r.o. všetky povolenia 3720 – 3760 MHz    
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 9510721011
1610721383
3473 – 3480 / 3573 – 3580 MHz a 3480 – 3487 / 3580 – 3587 MHz (spolu 28 MHz)
3470 – 3473 / 3570 – 3573 MHz a 3487 – 3490 / 3587 – 3590 MHz (spolu 12 MHz)
   
S – Team, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 Košice DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice – mestská časť Barca 9510741010 2200 – 2300 MHz, 2080 – 2110 MHz    
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina (IČO:36403008) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 8 povolení      
SWAN, a.s. SWAN plus, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava   3500 MHz, 3700 MHz, 26 GHz, RR a PMP spoje    
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 1510721306 3490 - 3510 MHz 1.4.2020 1.5.2020
Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 1710721445
1710721478
1710721491
1710721540
1710721546
1710721551
1710721555
1710721425
1910721371
1910721372
1910721373
1910721374
1910721375
1910721376
1910721377
1910721378
1910721379
1910721381
1910721382
1910721383
1910721384
1910721385
1910721386
1910721387
2010721120
2010721121
2010721122
3600-3640 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3760-3800 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
26.5.2020 28.6.2020
Veolia Energia Poprad a.s., Široká 2, 058 01 Poprad Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, 058 01 Poprad 1510501042 430,350 MHz    
VOS-TPK s.r.o., Moravecká 22, 951 93 Topoľčany END spol. s r.o., Moravecká 22, 951 93 Topoľčany 1310511014 172,975 MHz    
Západoslovenská energetika, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1710501206