Oznámenie o zámere

 
Prevodca Nadobúdateľ Číslo/a povolenia Frekvencie
Kútik Dominik, Za štadiónom 705/5, 976 97 Nemecká KÚTIK DKD s.r.o.  1010511009 448,610 MHz
Multichannel, spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany (IČO: 46003801) TV Stream s.r.o. 1310741006 2204 – 2300 MHz
Multichannel, spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra 1310741007 2252 – 2300 MHz, 2080 – 2110 MHz
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle 140 22, Česká republika, identifikačné číslo: 60193336, zastúpená organizačnou zložkou O2 Business Services Slovakia O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50 087 487 všetky povolenia 3720 – 3760 MHz
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle 140 22, Česká republika, identifikačné číslo: 60193336, zastúpená organizačnou zložkou O2 Business Services Slovakia O2 Slovakia, s.r.o. všetky povolenia 3720 – 3760 MHz
S – Team, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 Košice DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice – mestská časť Barca 9510741010 2200 – 2300 MHz, 2080 – 2110 MHz
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina (IČO:36403008) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 8 povolení  
SWAN, a.s. SWAN plus, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava   3500 MHz, 3700 MHz, 26 GHz, RR a PMP spoje
Veolia Energia Poprad a.s., Široká 2, 058 01 Poprad Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, 058 01 Poprad 1510501042 430,350 MHz
VOS-TPK s.r.o., Moravecká 22, 951 93 Topoľčany END spol. s r.o., Moravecká 22, 951 93 Topoľčany 1310511014 172,975 MHz
Západoslovenská energetika, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1710501206