Oznámenie o zverejnení elektronického dotazníka

Oznámenie o zverejnení elektronického dotazníka CEPT/ECC/WGFM pre národných regulátorov a zainteresované subjekty v oblasti frekvenčného spektra a leteckých predpisov pre bezposádkové letecké systémy (UAS ), všetky druhy dronov, diaľkovo riadené letecké systémy (RPAS), autonómne lietadlá a lietajúce modely (vrátane hračiek)

     Elektronický dotazník v druhej časti (Part 2) obsahuje otázky č. 8 až 12 určené pre používateľov dronov, leteckých modelov, manažérov leteckej prevádzky, výrobcov, predajcov, univerzity a zainteresované subjekty v civilnej sfére - http://www.cept.org/ecc/start-page/questionnaire?id=111 (informácia sa otvára v novom okne).
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) touto formou informuje odbornú a laickú verejnosť o možnosti vyjadriť sa prostredníctvom elektronického dotazníka k leteckým definíciám, predpisom, povinnostiam, prevádzkovým scenárom a frekvenciám pre bezposádkové letecké systémy UAS, drony a letecké modely.
     Pracovná skupina WGFM Výboru pre elektronické komunikácie (ECC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) prostredníctvom elektronického dotazníka zisťuje dostupné informácie k uvedenej problematike v Európe.
     RÚ vyzýva odbornú verejnosť aby elektronický dotazník vyplnila na stránke ECC Questionaires (informácia sa otvára v novom okne) do 30. septembra 2015.

Kontakt pre prípadné otázky: jozef.kertes@teleoff.gov.sk